Stornovací podmínky

  1. Dojde-li ke zrušení přihlášky na příměstský tábor dříve než 30 dní před dnem začátku tábora, činí stornovací poplatek částku ve výši 0% z celkové ceny tábora.
  2. Dojde-li ke zrušení přihlášky na příměstský tábor v období mezi 30. a 15. dnem před dnem začátku tábora, činí stornovací poplatek částku ve výši 20% z celkové ceny tábora.
  3. Dojde-li ke zrušení přihlášky na příměstský tábor v období mezi 14. a 6. dnem před dnem začátku tábora, činí stornovací poplatek částku ve výši 50% z celkové ceny tábora.
  4. Dojde-li ke zrušení přihlášky na letní pobytový tábor nebo příměstský tábor mezi 5. a 1. dnem před dnem začátku tábora, činí stornovací poplatek částku ve výši 80% z celkové ceny tábora.
  5. Pokud dítě na příměstský tábor nenastoupí bez zrušení přihlášky, činí stornovací poplatek částku ve výši 100% z celkové ceny tábora.
  • V případě nemoci znemožňující účast dítěte na táboře storno poplatky nebudou účtovány. Nemoc je třeba doložit lékařským potvrzením.
  • V případě, že přihlášený účastník tábora zruší svou registraci, ale on či jeho rodiče naleznou a doporučí náhradníka, který se přihlásí a uhradí plnou cenu tábora, nebudou původně přihlášenému účastníkovi účtovány žádné storno poplatky.
  • Zrušení registrace na příměstský tábor lze provést pouze písemně nebo prostřednictvím e-mailové komunikace, realizované výhradně z e-mailové adresy rodičů uvedené na přihlášce, na e-mailovou adresu info@mas-krusnehory.cz V případě e-mailové komunikace je nezbytné potvrzení doručení e-mailu ze strany organizátorů tábora. Za den zrušení registrace na tábor se považuje den, kdy bude oznámení o tomto doručeno organizátorům tábora.
  • V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu účastníka na táboře bez zavinění na straně organizátorů tábora nevzniká organizátorům tábora povinnost vrátit zaplacenou cenu, ani její poměrnou část. V případě onemocnění během pobytu na táboře, které vynutí předčasné ukončení či přerušení pobytu, se však vrací poměrná část zaplacené ceny.
  • Pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení prokazatelně zaplacené ceny tábora (resp. její poměrné části), organizátoři tábora ji vrátí převodem zaplacené částky na účet nebo v hotovosti a to do 14ti dnů ode dne, kdy došlo k počátku běhu lhůty pro její vrácení (tj. k doručení písemného zrušení objednávky nebo k potvrzení zrušení registrace v případě e-mailové komunikace).