Dokumenty ke stažení

Monitorovací list podpořené osoby – ti co vyplnili v minulosti nedokládají

Formulář přihláška turnus 3 turnus je naplněn

Formulář přihláška turnus 4 turnus je naplněn

Formulář přihláška turnus 5 turnus je naplněn

Formulář přihláška turnus 6 turnus je naplněn

Formulář přihláška turnus 7 turnus je naplněn

Formulář přihláška turnus 8 turnus je naplněn

Formulář přihláška turnus 9 volná místa 3

Přihlášku, vyplněnou a podepsanou, spolu s potvrzením od obou rodičů o pracovně právním vztahu (viz níže uvedený buď formulář A nebo B nebo C nebo potvrzeni ČSSZ nebo OSVČ) odevzdáte osobně nebo zašlete na benda@mas-krusnehory.cz či poštou na uvedený kontakt. Cena tábora zahrnuje pojištění úrazové a odpovědnosti, oběd a pitný režim po celý den, v případě výletů také vstupy a jízdné. Platba musí být uskutečněna předem převodem nebo hotově před zahájením tábora. Dnem úhrady se stává přihláška dítěte na letní PT závaznou.

Informace k platbě budou nejdříve zaslány po registraci minimálního(10) počtu dětí na turnus.

POTVRZENÍ O ZAMĚSTNÁNÍ KE STAŽENÍ: 

  A: pro zaměstnané osoby

  B: pro osoby, které jsou v procesu vzdělávání nebo absolvující rekvalifikaci

  C: pro nezaměstnané osoby, vedené na ÚP

  Žádost o potvrzení v evidenci ČSSZ

PRAVIDLA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A OSTATNÍ INFORMACE KE STAŽENÍ:

Pravidla o poskytování služby a další informace

PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI, prohlášení k odchodu dítěte z PT a souhlas k pořízení fotografie KE STAŽENÍ:

 Čestné prohlášení o bezinfekčnosti dítěte

 Prohlášení zákonného zástupce k odchodu dítěte z příměstského tábora

Souhlas k pořízení fotografií